Kertésztechnikus

Kertésztechnikus

(tagozatkód 0201)

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Szakmairány: Dísznövénytermesztő, virágkötő
A dísznövénytermesztő, virágkötő szakember dísznövényeket szaporít, kitermelést, szedést, betakarítást végez; palántát, csemetét állít elő, nevel, gondoz. Előkészíti a szaporítóanyagot, ültet,
talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést, növényápolási
munkákat végez. Szakszerűen használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez
szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Betartja a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó
munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Önállóan tervezi és szervezi a dísznövénytermesztés munkafolyamatait. Vágott virágokat, vágott zöldeket, cserepes növényeket kezel,
gondoz, készít elő, csomagol. Szaktanácsot ad a vásárlónak, megrendelőnek a növényelhelyezésre, -ápolásra, a virágdíszek kiválasztására. Különböző stílusú alkalmi csokrokat-, tűzött virágdíszeket, koszorúkat készít, csomagol. Elvégzi a virágdíszítési feladatokat, növény-összeültetéseket helyez ki, azokról tervet készít, kalkulációt végez. Előkészíti és lebonyolítja a virágeladást.
Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Betartja a virágkötészethez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Szakmairány: Gyógynövénytermesztő

A gyógynövénytermesztő szakember elvégzi a gyógy-és fűszernövények termesztéséhez szükséges talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási munkákat. Gyógy- és fűszernövényeket szaporít, telepít. Véghezviszi a gyógy- és fűszernövények ápolási munkáit. Betakarítja a gyógy- és fűszernövényeket. Lebonyolítja a begyűjtött vagy termesztett gyógy- és fűszernövények elsődleges feldolgozását. Növényi drogokat tárol, csomagol. Szakszerűen használja, működteti és karbantartja a
tevékenység végzéséhez szükséges gépeket. Önállóan képes a gyógy- és fűszernövény-termesztés
munkafolyamatait megtervezni, csoportokat irányítani és velük közösen dolgozni. Munkája során
betartja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat. Önálló vállalkozást alapít és
működtet.

Szakmairány: Gyümölcstermesztő

A gyümölcstermesztő szakember gyümölcs- és szőlőtermő növényeket telepít. Ültetvényt létesít,
ápol, fenntart. Elkészíti és karbantartja a gyümölcs- és szőlőültetvény támberendezését, kerítését.
Előállítja a szőlő- és gyümölcstermő növények szaporítóanyagát: bujtványt, dugványt, oltványt
készít, előállítja a gyümölcsfák alanyául szolgáló magoncokat. Alakító metszés során kialakítja
a gyümölcstermő növények koronaformáit és a szőlőtő tőkeformáit. A kialakított termőfelületeket metszéssel fenntartja. Szakszerűen műveli az ültetvények talaját. Tápanyag-gazdálkodási tevékenységet végez. Öntözőberendezést üzemeltet. A gyümölcs és szőlőültetvényben zöldmunkákat és növényvédelmi munkát végez. Gyümölcsöt, szőlőt betakarít, manipulál, csomagol, feldolgozóba, tárolóba szállít. Működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket,
eszközöket, berendezéseket. Tervezi és szervezi az ültetvény munkafolyamatait. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Ellátja a gyümölcs- és a szőlőtermesztés munka-
, tűz-, baleset- és környezetvédelmi feladatait. Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Szakmairány: Parképítő és –fenntartó

A Parképítő és – fenntartó szakember kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat épít, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesít, telepít, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít. Növényeket telepít és
zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat épít és tart fenn. A történelmi korok és a
mai kor kertjeinek irányzatait, építészeti és kertművészeti alapelveit alkalmazza. A legismertebb
kerttervezési szoftverek egyikével házikertekhez készít tervlapokat és gépi látványterveket. Építési és művezetői feladatokat lát el a települések zöldfelületeinek engedélyköteles tervdokumentációi alapján. Működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. A feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítja. Munkája során betartja a munka-, tűz-, baleset-, környezet- és természetvédelmi szabályokat. Önálló vállalkozást
alapít és működtet.

Szakmairány: Zöldségtermesztő
A zöldségtermesztő szakember zöldségnövényeket szaporít, ültet. Talajművelést, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást végez. Öntözőberendezéseket üzemeltet. Növényvédelmi feladatot lát el. Betakarítja, manipulálja, csomagolja, szállítja, tárolja a zöldségnövényeket.
Zöldség vetőmag termesztési feladatokat végez. Használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Elvégzi a zöldségtermesztés
munkafolyamatainak tervezését, szervezését. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Tervet, kalkulációt, dokumentációt készít. Munkáját a munka-, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi előírásokat betartva végzi. Önálló
vállalkozást alapít és működtet.