Mezőgazdasági gépész- technikus

Mezőgazdasági gépész- technikus

(tagozatkód 0202)

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint munkaterület leírása

A mezőgazdasági gépésztechnikus szakma ajánlott azon fiatalok számára, akiket vonz a mezőgazdaság és a mezőgazdaságban mezőgazdasági gépekkel végzendő munkatevékenység. A mezőgazdasági
gépésztechnikus a képzés után alkalmas lesz önállóan a következő tevékenységek elvégzésére.
Elvégzi a mezőgazdasági gépek berendezések, eszközök üzemeltetését, karbantartását, javítását.
Üzembe helyezi és átadja az új és felújított mezőgazdasági gépeket. Irányítja és ellenőrzi a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportokat kezelők munkáját. Elvégzi és szervezi az üzemzavarok
feltárását kivizsgálását és megszüntetését. Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Elvégzi és elvégezteti a mezőgazdasági gépek diagnosztikai
vizsgálatát. Kezeli és kezelteti a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket. A mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgákat leteszi.
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel. A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, felkutatja
és igénybe veszi a megfelelő forrásokat. Betartja a munka-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.